نخستین دیدار دوستانه و تدارکاتی تیم والیبال شهرداری ارومیه و کاله آمل با توافق سرمربیان با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.