در پی حمله تروریستی به مردم حاضر در رژه نیروهای نظامی در اهواز که به مناسب آغاز هفته دفاع مقدس برگزار شد عده ی از هموطنان ما به شهادت رسیدند.