خبرگزاری فارس – گروه حماسه و مقاومت: پدرش کارمند چاپخانه ارتش و مادرش نیز از آن خانم‌های خانه‌دار انقلابی بود که کفن‌پوش در تظاهرات قبل از انقلاب همراه با فرزندانش شرکت می‌کرد. در دوران دفاع مقدس، مادر آقا مجید همراه با سایر بانوان داوطلب به باغ بزرگی در نیاوران می‌رفت تا پتوی رزمندگان را با ...