مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان‌غربی ادامه داد: چهار طرح آموزشی با ۳۵ کلاس درس در آذربایجان‌غربی به سیستم آموزشی اضافه می‌شود که با ۲۹۰ میلیارد ریال هزینه از محل اعتبار دولتی و ۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبار خیران تکمیل شده و به آموزش و پرورش تحویل داده می‌شود.