سید کاظم اولیایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری که روز ۲۸ خرداد برگزار خواهد شد، اظهار داشت: تک تک سکنه کره زمین در هر کشور و هر منطقه و هر قاره‌ای که زندگی می‌کنند دارای حقوق مختلف شهروندی هستند که از جمله مهم‌ترین آنها حق حیات است. مدیرعامل پیشین […]