جبهه مردمی فعالان فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با صدور بیانیه ی از عموم مردم برای حضور در راهپمایی دفاع از امنیت و اقتدار کشور در روز شنبه 2 آذرماه دعوت کرد.