جنجال‌های رسانه‌ای تئوریسین‌های جریانات برانداز و اصلاح‌طلب-بهاری مبنی‌ بر فساد سیستماتیک و ناکارآمدی نظام و از سوی دیگر همراهی با دشمنان انقلاب در اجرای پروژه ناامیدسازی مردم، پرده از قصد شوم آنها برای آشوب‌آفرینی در سال آتی برداشته است.