به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات فدراسیون جهانی شنا روز جمعه در قطر برگزار می شود و حسین المسلم تنها کاندیدای احراز این پست است. المسلم کاندیدای کویتی این پست مهم، متولد ۱۹۶۰ است و از پانزده سالگی به عضویت تیم ملی شنای کویت درآمده است که نایب رییسی فدراسیون جهانی شنا(فینا) را در کارنامه خود ...