رئیس قوه قضاییه در مراسم افتتاح مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: امیدواریم قوه قضاییه به دست توانای قضات و کارکنان به آرامش مردم کمک کند و با کاهش ضریب انجام فساد و روند ناسالم اقتصادی، ضریب اطمینان پذیری در حوزه اقتصاد را بالا ببرد.