افزونه جلالی را نصب کنید.

سازمان غذا و دارو

قیمت دارو‌ اصلاح می‌شود

قیمت دارو‌ اصلاح می‌شود

برای بهبود وضعیت اقتصادی در حوزه تولید دارو موضوعاتی مانند قیمت‌گذاری منطقی‌تر دارو را پیش خواهیم برد؛ به‌طوریکه در حال‌حاضر در حوزه قیمت‌گذاری دارو واقع‌بینانه‌تر از قبل عمل می‌کنیم.