افزونه جلالی را نصب کنید.

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه

ساماندهی سایت نازلو از الویت‌های سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه است

ساماندهی سایت نازلو از الویت‌های سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه است

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه گفت: اکیپ‌های نیروی انسانی و ماشین‌آلات سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه برای ساماندهی سایت نازلو به صورت شبانه‌روزی و بی‌وقفه در حال فعالیت هستند.

ساماندهی بهتر سگ های بدون صاحب در ارومیه

ساماندهی بهتر سگ های بدون صاحب در ارومیه

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه با اشاره به اینکه محل جدیدی برای نگهداری یگ‌های بلاصاحب در حال آماده‌سازی است، گفت: سگ‌های بلاصاحب در مکان جدید درنظر گرفته شده از تغذیه مناسب و واکسیناسیون برخوردار خواهند بود و این مجموعه توسط تیم کارشناسی سازمان مدیریت پسماند و با مشارکت موسسه‌های مردم نهاد اداره می‌شود.