افزونه جلالی را نصب کنید.

سازه های ماکارونی

دانشجویان علم و فن ارومیه فاتح مسابقات کشوری سازه‌های ماکارونی

دانشجویان علم و فن ارومیه فاتح مسابقات کشوری سازه‌های ماکارونی

سرپرست موسسه آموزش عالی علم و فن ارومیه گفت: دانشجویان این دانشگاه موفق شدند تا کنون چهل مقام مختلف را در مسابقات سازه‌های ماکارونی در سطح کشور به دست آورند.