افزونه جلالی را نصب کنید.

ساعته

توهمی ۴۸ ساعته برای فتح تهران/ ترورهایی که منجر به عملیات مرصاد شد

توهمی ۴۸ ساعته برای فتح تهران/ ترورهایی که منجر به عملیات مرصاد شد

خبرگزاری فارس _ گروه حماسه و مقاومت: بازنگری اندیشه و رفتارهای سازمان مجاهدین خلق در دو مرحله قبل و بعد از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد؛ حیات سازمان در ابعاد فکری، آموزشی، سیاسی، اجتماعی، سازماندهی، اطلاعاتی، عملیاتی و نظامی با پیچیدگی و فراز و نشیب‌های بسیار گسترده و عمیقی روبرو بوده است که بدون بررسی‌های عمیق، […]