افزونه جلالی را نصب کنید.

سالروز بهزیستی و تأمین اجتماعی

روحانی: برجام مصداق بارز تعامل سازنده است/ در مورد سیستان و بلوچستان سیاه‌نمایی می‌شود

روحانی: برجام مصداق بارز تعامل سازنده است/ در مورد سیستان و بلوچستان سیاه‌نمایی می‌شود

روحانی: برجام مصداق بارز تعامل سازنده است/ در مورد سیستان و بلوچستان سیاه‌نمایی می‌شود