افزونه جلالی را نصب کنید.

سالمندان آذربایجان غربی

یک پنجم جمعیت آذربایجان غربی سالمند هستند

یک پنجم جمعیت آذربایجان غربی سالمند هستند

حدود ۴۷۰۰۰۰ سالمند آذربایجان غربی که تقریباً یک پنجم از جمعیت این استان را به خود اختصاص می‌دهد مدت‌هاست در انتظار ارتقا فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی برای بهبود زندگی خود هستند.