افزونه جلالی را نصب کنید.

سالگرد پیروزی

۴۰ سال اللّه اکبر، ۴۰ سال مبارزه

۴۰ سال اللّه اکبر، ۴۰ سال مبارزه

ملت ایران در این راهپیمایی نیز همانند راهپیمایی‌های گذشته سنگ تمام خواهند گذاشت و با حضور خودشان ضمن ناامید ساختن دشمن و بی‌اثر کردن توطئه‌هایش، به تعجیل در ظهور منجی عالم بشریت نیز کمک می‌نمایند.