افزونه جلالی را نصب کنید.

سامانه اطلاعات از مجرمان

تکمیل سامانه اطلاعات مجرمان حرفه‌ای و خطرناک ضامن امنیت جامعه است

تکمیل سامانه اطلاعات مجرمان حرفه‌ای و خطرناک ضامن امنیت جامعه است

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: تکمیل سامانه اطلاعات مجرمان حرفه‌ای و خطرناک ضامن امنیت جامعه است و مسوولان قضایی و انتظامی با تکمیل این سامانه از بروز هرگونه جرم و جنایت از ناحیه مجرمان حرفه‌ای و خطرناک جلوگیری کرده تا جامعه از آرامش لازم برخوردار باشند.