افزونه جلالی را نصب کنید.

سامانه بارشی از روز جمعه

سامانه بارشی از روز جمعه وارد آذربایجان‌غربی می‌شود

سامانه بارشی از روز جمعه وارد آذربایجان‌غربی می‌شود

رییس اداره اطلاع رسانی هواشناسی آذربایجان‌غربی از پیش‌بینی بارش سنگین برف از جمعه در استان خبر داد.