افزونه جلالی را نصب کنید.

سامانه بارشی جدید از روز یکشنبه

سامانه بارشی جدید از روز یکشنبه وارد کشور می شود

سامانه بارشی جدید از روز یکشنبه وارد کشور می شود

کارشناس سازمان هواشناسی از ورود سامانه جدید بارشی به کشور خبر داد و گفت: مناطق شمال غرب، غرب، سواحل غربی دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز مرکزی و رشته کوه های البرز مرکزی و غربی تحت تاثیر این سامانه، شاهد بارش برف و باران خواهند بود.