افزونه جلالی را نصب کنید.

سامانه بارشی جدید

سامانه بارشی جدید از سه‌شنبه وارد آذربایجان‌غربی می‌شود

سامانه بارشی جدید از سه‌شنبه وارد آذربایجان‌غربی می‌شود

رییس اداره هواشناسی مهاباد گفت: سامانه بارشی جدید از اواخر روز سه‌شنبه هفته جاری وارد آذربایجان‌غربی می‌شود.