افزونه جلالی را نصب کنید.

سامانه خدمات دیجیتال

راه‌اندازی اولین سامانه خدمات دیجیتال به مادر و کودک

راه‌اندازی اولین سامانه خدمات دیجیتال به مادر و کودک

اولین سامانه ارائه خدمات دیجیتال به مادر و کودک تحت عنوان «توپ مارکت» راه‌اندازی شد.