افزونه جلالی را نصب کنید.

سامانه غیرحضوری تامین اجتماعی

پوشش ۳۷ درصدی تامین اجتماعی در آذربایجان غربی

پوشش ۳۷ درصدی تامین اجتماعی در آذربایجان غربی

مدیرکل تامین اجتماعی آذربایجان‌غربی گفت: ۵۶.۷۴ درصد جامعه شهری و ۳۷.۱۲ درصد کل جمعیت استان تحت پوشش تامین اجتماعی در آذربایجان غربی هستند.