افزونه جلالی را نصب کنید.

سامانه 124

بیش از ۱۱۹  هزار بازرسی واحد‌های صنفی و غیر صنفی در استان

بیش از ۱۱۹ هزار بازرسی واحد‌های صنفی و غیر صنفی در استان

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان غربی گفت: در هشت ماهه نخست سال جاری ۱۱۹ هزار و ۳۸۹ مورد بازرسی از واحد های صنفی، غیر صنفی، خدماتی، توزیعی و تولیدی در سطح آذربایجان غربی انجام شد.