افزونه جلالی را نصب کنید.

سایت،

از «آلکسا محوری» تا «هشتگ محوری»؛ رسانه در لبه تاریکی

از «آلکسا محوری» تا «هشتگ محوری»؛ رسانه در لبه تاریکی

کپسولی و جمع و جور می توان گفت که این رسانه ها به موازات تیراژ، ارائه دهنده یک مساله مهم دیگر نیز بودند، مساله مهمی به نام محتوا، ایده، سوژه، مفهوم، تحلیل و بکارگیری انواع تکنیک های رسانه ای در بسته ای به نام محتوا که امروز شاید غریبانه ترین بخش از یکی از ارکان تولید رسانه ای باشد.