افزونه جلالی را نصب کنید.

سایت الف

تغییر سیاست ها  در کنار تغییر افراد در دولت رخ دهد

تغییر سیاست ها در کنار تغییر افراد در دولت رخ دهد

اختیارات دولت در این زمینه بسیار است و سهم دولت در اقتصاد بالای ۸۰ درصد است لذا به راحتی می‌تواند مدیریت کند. کمااینکه در بحث مربوط به ارز هم همین طور بود و حجم بسیار زیادی ارز در اختیار دولت است چون حاصل فروش و صادرات نفت و مشتقات نفتی است.