افزونه جلالی را نصب کنید.

سایت نازلو

ساماندهی سایت نازلو از الویت‌های سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه است

ساماندهی سایت نازلو از الویت‌های سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه است

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه گفت: اکیپ‌های نیروی انسانی و ماشین‌آلات سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه برای ساماندهی سایت نازلو به صورت شبانه‌روزی و بی‌وقفه در حال فعالیت هستند.