افزونه جلالی را نصب کنید.

سایپا،

۵ درصد سهام ایران‌خودرو و ۱۷ درصد سهام سایپا در وثیقه است
رئیس سازمان خصوصی‌سازی:

۵ درصد سهام ایران‌خودرو و ۱۷ درصد سهام سایپا در وثیقه است

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: سهام حدود ۵ درصدی دولت در ایران خودرو و سهام حدود ۱۸ درصدی دولت در سایپا، کامل وثیقه است.