افزونه جلالی را نصب کنید.

ستاد اجرایی امام

اقدامات قرارگاه جهادی در ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در مناطق زلزله زده قطور

اقدامات قرارگاه جهادی در ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در مناطق زلزله زده قطور

اقدامات قرارگاه جهادی در ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با احداث حمام و سرویس بهداشتی ، توزیع جیره خشک ،احداث دام گاه در مناطق زلزله زده قطور