افزونه جلالی را نصب کنید.

ستاد اجرایی فرمان امام

 تحویل ۱۲۵ جهیزیه به زوج های جوان تا پایان سال / خدمت به مردم سرلوحه فعالیت ماست

 تحویل ۱۲۵ جهیزیه به زوج های جوان تا پایان سال / خدمت به مردم سرلوحه فعالیت ماست

دبیر قرارگاه جهادی ستاد اجرایی فرمان امام گفت : قرارگاه جهادی دنبال استفاده از ظرفیت های گروه جهادی جهت رفع محرومیت و خدمت به مردم است .

۸ مدرسه بنیاد برکت در آذربایجان غربی افتتاح شد

۸ مدرسه بنیاد برکت در آذربایجان غربی افتتاح شد

هشت مدرسه اهدایی بنیاد برکت به ساکنان مناطق محروم آذربایجان غربی افتتاح شد.