افزونه جلالی را نصب کنید.

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

شورای همدلی و احسان ستاد اجرایی فرمان امام تشکیل شد

شورای همدلی و احسان ستاد اجرایی فرمان امام تشکیل شد

شورای رزمایش همدلی و احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره استان آذربایجان غربی به منظور بهبود و بهینه کردن فعالیت ها و کمک های مومنانه مردم تشکیل شد.