افزونه جلالی را نصب کنید.

ستاد احیای دریاچخ ارومیه

ستاد احیا دریاچه ارومیه سدی بزرگ در مسیر توسعه صنایع آذربایجان‌غربی

ستاد احیا دریاچه ارومیه سدی بزرگ در مسیر توسعه صنایع آذربایجان‌غربی

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت:
ستاد احیای دریاچه ارومیه با عدم تخصیص آب به صنایع مانع از توسعه و سرمایه‌گذاری در آذربایجان‌غربی می‌شود.