افزونه جلالی را نصب کنید.

ستاد احیای دریاچه ارومیه

وسعت دریاچه ارومیه کوچکتر شد

وسعت دریاچه ارومیه کوچکتر شد

مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان‌غربی گفت: کاهش تراز، وسعت و حجم دریاچه ارومیه به علت گرمای هوا و تبخیر آب ادامه دارد.

تبخیر، نتوانست تراز دریاچه ارومیه را به زیر ۱۲۷۱ متر برساند

تبخیر، نتوانست تراز دریاچه ارومیه را به زیر ۱۲۷۱ متر برساند

دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان‌شرقی با بیان این‌که میزان تبخیرآب دریاچه در تابستان امسال نسبت به سال گذشته پایین بوده است، افزود: تبخیر، نتوانست تراز دریاچه را به زیر ۱۲۷۱ متر برساند.

دریاچه ارومیه در مرحله احیاست

دریاچه ارومیه در مرحله احیاست

احیای دریاچه ارومیه اولین وعده «حسن روحانی» رئیس جمهوری در نخستین دولتش بود، وعده‌هایی که از سوی گروه‌های مختلف رصد می‌شود.