افزونه جلالی را نصب کنید.

ستاد احیا

دیوان محاسبات با تخلفات مالی نحوه هزینه‌کرد ستاد احیای دریاچه ارومیه برخورد کند

دیوان محاسبات با تخلفات مالی نحوه هزینه‌کرد ستاد احیای دریاچه ارومیه برخورد کند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: دیوان محاسبات کشور باید با تخلفات احتمالی مالی در رابطه با نحوه هزینه‌کرد ستاد احیای دریاچه ارومیه برخورد کند.