افزونه جلالی را نصب کنید.

ستاد حذف یارانه

ماجرای مددجویان ثروتمند و میلیاردرهای یارانه بگیر معترض!

ماجرای مددجویان ثروتمند و میلیاردرهای یارانه بگیر معترض!

به گزارش فاطر۲۴ ، سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه یا همان ستاد حذف یارانه ها ضمن تشریح نکات جدیدی درخصوص چگونگی حذف یارانه ثروتمندان، ماجرای ثروتمندانی که در پوشش نیازمندان کمیته امداد مستمری و یارانه می‌گرفتند و هم معترضانی را که به رغم گردش مالی میلیاردی، تقاضای برقراری یارانه داشتند بیان کرد. به گزارش […]