افزونه جلالی را نصب کنید.

سحابی

احداث غسلخانه ویژه متوفیان کرونایی در آرامستان ارومیه

احداث غسلخانه ویژه متوفیان کرونایی در آرامستان ارومیه

معاونت خدمات شهری شهرداری ارومیه از ایجاد غسلخانه جدید ویژه مواقع بحرانی در آرامستان این شهر خبر داد.