افزونه جلالی را نصب کنید.

سخنان جنجالی روحانی

روحانی: به مردم می گویم چه کسی کشوررا تعطیل کرده  است!

روحانی: به مردم می گویم چه کسی کشوررا تعطیل کرده است!

روحانی ضمن اینکه دوباره حمله به شورای نگهبان را  کلید زد؛ در اقدامی عجیب ارز ۴۲۰۰ را به رهبر معظم انقلاب ربط داد و بعد از او نیز اسحاق جهانگیری در اظهاراتی قابل تامل به دروغ مدعی شد که رهبر معظم انقلاب تصویب لوایح FATF و CFTرا تایید کرده اند!