افزونه جلالی را نصب کنید.

سخنرانی روحانی در کنفرانس وحدت اسلامی

سخنرانی روحانی در کنفرانس وحدت اسلامی

سخنرانی روحانی در کنفرانس وحدت اسلامی

رئیس‌جمهور گفت: رژیم جدید آمریکا تلاش کرد که موضوع فلسطین را با پول معامله کند و آن را به عنوان معامله قرن نامید اما در این راستا توفیقی بدست نیاورد.