افزونه جلالی را نصب کنید.

سخنگوی دولت خاتمی

سخنگوی دولت اصلاحات : اصلاح‌طلبی ارج و قربی برای مردم ندارد

رمضان‌زاده سخنگوی دولت اصلاحات معتقد است مردم درست فکر می‌کنند که اصلاح‌طلبان در یک سیکل معیوب گرفتار شده‌اند و همین باعث شده که اصلاح‌طلبی برایشان ارج و قربی نداشته باشند.