افزونه جلالی را نصب کنید.

سخنگوی فدراسیون فوتبال

هیچ تصمیمی برای تغییر اسکوچیچ گرفته نشده/وزارت ورزش در این باره دیدگاه های فنی دارد
اصولی:

هیچ تصمیمی برای تغییر اسکوچیچ گرفته نشده/وزارت ورزش در این باره دیدگاه های فنی دارد

سخنگوی فدراسیون فوتبال گفت: تاکنون هیچ تصمیمی مبنی بر تغییر و هیچ مذاکره ای با هیچ فردی درخصوص جایگزینی سرمربی تیم ملی انجام نشده است.