افزونه جلالی را نصب کنید.

سد حسنلو

رهاسازی حدود یک میلیون قطعه انواع بچه ماهی در پشت سد حسنلو

رهاسازی حدود یک میلیون قطعه انواع بچه ماهی در پشت سد حسنلو

سرپرست مدیریت شیلات و آبزیان آذربایجان غربی از رهاسازی حدود یک میلیون قطعه انواع بچه ماهیان گرمابی در دریاچه پشت سد حسنلوی نقده خبر داد.