افزونه جلالی را نصب کنید.

سد مهاباد

حجم آب ذخیره شده در پشت سد مهاباد به ۱۰۳ میلیون مترمکعب رسید

حجم آب ذخیره شده در پشت سد مهاباد به ۱۰۳ میلیون مترمکعب رسید

«رحمانی»، گفت: با توجه به بارش های بسیار خوب زمستان امسال پیش‌بینی می‌شود که میزان کاهش آب سد مهاباد در مقایسه با پارسال به راحتی جبران شود.

تاج سد مهاباد به منطقه مسکونی شهر متصل می شود

تاج سد مهاباد به منطقه مسکونی شهر متصل می شود

امروز کلنگ زنی بزرگترین پروژه شهرداری مهاباد در سال جاری، با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان انجام گرفت.