افزونه جلالی را نصب کنید.

سد چپرآباد

سد مخزنی اشنویه با هدف تامین آب شرب و تامین حقابه دریاچه ارومیه افتتاح می‌شود

سد مخزنی اشنویه با هدف تامین آب شرب و تامین حقابه دریاچه ارومیه افتتاح می‌شود

مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی گفت: سد چپرآباد با هدف تامین آب شرب و کشاورزی منطقه وتامین حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه افتتاح می‌شود.