افزونه جلالی را نصب کنید.

سپاه،

امارات و عربستان دست از شرارت بردارند

امارات و عربستان دست از شرارت بردارند

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران خطاب به سران عربستان و امارات گفت: اگر از خطوط قرمزمان عبور کنید، قطعاً از خطوط قرمز شما عبور خواهیم کرد و می‌دانید قدرت ملّت ایران، وقتی به صحنه عمل می‌آید چه طوفانی به‌پا می‌کند.

آمریکا به دنبال تضعیف قدرت دفاعی ایران است

آمریکا به دنبال تضعیف قدرت دفاعی ایران است

فرمانده سپاه سردشت گفت: حقوق بشر، بحث‌های موشکی و تضعیف قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران از برنامەهای امریکا بر علیه کشور است.