افزونه جلالی را نصب کنید.

سپاه اشنویه

نقش تقویت باورهای دینی در پیشگیری از آثار مخرب فضای مجازی

نقش تقویت باورهای دینی در پیشگیری از آثار مخرب فضای مجازی

شعیبی گفت: امروزه بهترین راه مبارزه با خطرات و آسیب‌های اجتماعی فضای مجازی تقویت اعتقادات، باورهای دینی و اخلاقی است.