افزونه جلالی را نصب کنید.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

رهبرانقلاب سخنران روز قدس امسال هستند

رهبرانقلاب سخنران روز قدس امسال هستند

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: راهپیمایی فیزیکی روز قدس مثل سالهای قبل خواهیم داشت اما تنها در شهرهایی که با وضعیت سفید مشخص شده است.

امام خمینی (ره):  اگر سپاه نبود، کشور هم نبود

امام خمینی (ره): اگر سپاه نبود، کشور هم نبود

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛مجموعه ای است که وجودش امروز برای کشور و ملت ایران و همه ی هدفهای والایی که این ملت برای خودش ترسیم کرده است،ضروری و لازم است.سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فقط یک مجموعه نظامی نیست بلکه خدمات مردمیاری را نیز میتوان مشاهده نمود.