افزونه جلالی را نصب کنید.

سپاه پاسداران مجلس انقلابی

حمایت نمایندگان مجلس از موشک‌باران اهداف صهیونیست‌ها توسط سپاه

حمایت نمایندگان مجلس از موشک‌باران اهداف صهیونیست‌ها توسط سپاه

عضو هیأت رئیسه مجلس، بیانیه ۲۱۳ نفر از نمایندگان درحمایت از اقدام سپاه پاسداران در هدف قرار دادن مرکز راهبردی توطئه و شرارت رژیم صهیونیستی در اربیل را قرائت کرد.