افزونه جلالی را نصب کنید.

سپنتا نیکنام

از فساد ثامن الحجج تا سپنتا نیکنام

از فساد ثامن الحجج تا سپنتا نیکنام

گفتگوی تفصیلی با محمد مساعد، خبرنگار روزنامه شرق و محمد رضا باقری، مجری و تهیه کننده برنامه عصرانه شبکه افق در خصوص فساد موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج و ورود مجدد سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد