افزونه جلالی را نصب کنید.

سپهبد سلیمانی

آغاز عملیات مناسب‌ترین پاسخ ایران به آمریکا

آغاز عملیات مناسب‌ترین پاسخ ایران به آمریکا

مهمترین گزینه ایران برای «انتقام سخت» از همان ساعات اولیه توسط رهبر معظم انقلاب به صورت رسمی ابلاغ و عملیاتی شده است.