خبرگزاری فارس ـ حوزه فرهنگ عمومی: چهارشنبه گذشته بود که سایت Khamenei.ir از قول دکتر علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، که مسئولیت مراقبت پزشکی از وضعیت سلامت رهبر انقلاب را دارد، از تزریق واکسن ایرانی کرونا به ایشان در چند روز بعد خبر داد. دکتر مرندی در بخش دیگری از این خبر می‌گویند: ایشان ...