یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با بررسی رفتارهای قوه مجریه و مقننه در یک سال گذشته می‌توانیم بگوییم سیاست‌های کلی نظام و گام دوم انقلاب محقق نشده است و اقدامات اجرایی صورت گرفته نه تنها مطابق سیاست‌های نظام نبوده بلکه در جایی مغایرت فراوانی هم داشته و مشکلاتی را برای کشور به وجود آورده است.